nin当qian的weizhi:   首页>>gong程案li>>食品制yaotiqu浓suoqi

shan西高平黄梨汁蒸发浓suoqi
日期:2019-05-20   来源:合肥奔驰宝ma轻gongji械有限公司黄梨汁蒸发浓suoqian后对比

xiang目地zhi:shan西省高平市

处理物liao:黄梨汁

gong艺目的:黄梨汁真空低温蒸发浓suo,制成黄梨膏

设备类xing:真空jian压浓suoqiji组

设备规ge:200L,蒸发量25L/H

服wu热线
0551-68105931/18855105337